ArtTreatTrosa

CryoPen

Hur går en behandling till?

Det behandlade området blir fryst och vitnar. Därefter bildas en rodnad och det kan uppstå en

stickande känsla. Det är helt normalt. I vissa fall kan det också bildas en blåsa på

behandlingsområdet.

Behandling med CryoPen kan kännas lite grann, beroende på var på kroppen och vad som

behandlas. Hur mycket det känns beror på nervförsörjningen i behandlingsområdet.

Innan behandling

Innan behandling med CryoPen så är det viktigt att du får dina fläckar bedömda av en läkare, då

vi inte har möjlighet för provtagning av fläckarna.

Jag utför inte behandlingen på leverfläckar som inte har undersökts av läkare.

Området får inte vara solbränt innan behandlingen.

Efter behandling

Inom 3-6 dagar kommer det bildas en sårskorpa som faller bort av sig själv efter ca: 1-2 veckor.

Beroende på omfattningen av frysningen kan en ny sårskorpa bildas och processen upprepa sig.

Viktigt är att du inte pillar bort skorpan utan att den får ramla av själv.

Det kan förekomma en viss förändring i pigmenteringen av huden när sårskorpan lossnar (ljusare

eller mörkare).

Undvik uv-ljus på behandlingsområdet tills full läkning har uppstått. Använd plåster som skydd för

solen.

Hur huden läker beror mycket på den egna individens ärrbildning och hopläknings förmåga.

Läkningen tar ca:2-6 veckor.

Det kan komma att behövas flera behandlingar med CryoPen för önskat resultat.

1-3 behandlingar är normalt. Vårtor kan behövas frysas 3-5 gånger.

I vissa fall försvinner inte fläcken helt utan reduceras och i vissa fall kan fläcken komma tillbaka vid

tex, solexponering och behandlingen får då upprepas.

Viktig information inför behandling

Undvik CryoPen Vid

  • Hudcancer, oavsett om du har eller har haft
  • Överkänslig hud
  • Hudsjukdomar
  • Keloidbenägen hud
  • Gravid eller ammar

Eventuella komplikationer

  • Svullnad och rodnad (Vanligt)
  • Blåsbildning
  • De-pigmentering av färgad/mörk hudton
  • Domningar (Ovanligt)
  • Återfall av hudförändringar (Ovanligt)